Miyerkules, Mayo 18, 2011

Bigcas probably learned from ... (Deleted as Requested)

Alledged smuggler Filipino-American  Lynard Allan Biscag

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento