Lunes, Agosto 1, 2016

MORTZ'S CARTOON: Foreign Secretary Perfecto Yasay's flip flop.


Walang komento:

Mag-post ng isang Komento